Περιγραφή

Αριθμός έγκρισης ΑΑΔΕ: 15 FFR 548 / 17-07-2014

Κορυφαίες δυνατότητες
ARM CPU με Multitasking, εκτέλεση πολλαπλών εργασιών ταυτόχρονα.
Λογισμικό Online 2ης γενιάς.
20.000 Eίδη, αναζήτηση σε λιγότερο από 1 δευτερόλεπτο.
Easy Barcode, Κάρτα Αποδείξεων
Ethernet με option GPRS, DHCP client, DNS client.
Συμβατότητα: λογισμικά FΤext, Fiscal Manager για συνεργασία με εμπορικές εφαρμογές.

Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες.